Historie

Požáry a jejich hašení patří k lidem odpradávna - první čerpadla znali lidé již 250 let před Kristem. K hašení se používaly háky na trhání štítů i části střech, vědra a koše na vodu, a v neposlední řadě mokré deky a kůže namočené v roztoku z vody a octa, případně v roztoku soli. V roce 1518 začínají lidé bojovat proti ohni pomocí vozové stříkačky, o třicet let později vydává Berka z Dubé, řád o hašení ohně. V roce 1670 se objevily první hadice vyrobené z plachtoviny a kůže.

22. května 1864 je založen první Sbor dobrovolných hasičů v českých zemích - SDH Velvary. O opis jejich stanov projevuje zájem například Zbraslav. Roku 1869 je vydán první český spis ,,0 základech hasičství".

V roce 1882 začíná hasičské hnutí pracovat i na Jílovišti, což dokládá protokol z 15. dubna 1882, obsahující návrh zakoupení čtyřkolové stříkačky pro obec Jí1oviště. O dva roky později pomáhají hasiči z Jíloviště s likvidací požáru v Líšnici. V letech 1920 - 1925 je uváděn jako ukázkový sbor výrobků firmy Smekal, společně se sbory Líšnice, Čísovice, Mníšku. V roce 1937 se koná ustavující valná hromada a v srpnu téhož roku je svěcena motorová stříkačka firmy Smekal. Tato stříkačka je později tahána vozem Chevrolet z hotelu Hubertus. Díky práci členů SDH bylo ve sboru opraveno a předěláno několik hasičských speciálů a sbor se řadí na přední místo v okrese.

10. ledna 1937 svolává starosta obce pan Karel Cvrček občanskou schůzi, na níž se sešlo pětapadesát občanů. Zde vzniká ustavující valná hromada, kde místostarosta 72. hasičské župy, bratr Váňa, seznámí občany s myšlenkou hasičství. Do řad hasičů se hlásí devatenáct občanů za činné a sedmnáct za přispívající. Náčelníkem sboru je zvolen pan Josef Koďous.

Je usneseno zakoupení vycházkového a pracovního kroje. V tomto kroji se zúčastní hasiči oslav 50. let trvání hasičství v Líšnici.

Povelem na trubku bylo dne 21.3.1937 svoláno první řadové cvičení. První zábava pořádána sborem byla 9.5.1937 a přinesla do sborové pokladny rovných 1279,- Kč. Od podpůrců sboru bylo získáno 1 050,- Kč. V této době stojí hasičský oblek okolo 200,- Kč a motorová stříkačka, sen členů, přes 20000,- Kč. Sen je splněn 21.7.1937, kdy je koupena motorová stříkačka firmy Smekal. Dne 29.8.1937 se koná slavnostní svěcení a předávání této stříkačky, za mohutné účasti 11 sborů z okolních vesnic. Po vysvěcení následuje taneční veselice. K tažení této stříkačky slouží Mercedes z hotelu Jíloviště, který je později nahrazen vozem Chevrolet z hotelu Hubertus. Tato souprava se dočká i přemístění ze staré hasičárny do nové, která je otevřena 20.7.1963.

V červnu 1964 je přivezena z N. P. Laktos Praha vyřazená Tatra 805, kterou členové sboru přestavěli na hasičský speciál nahrazující automobil Chevrolet. Toto vozidlo si kromě zásahů zahrálo i ve filmu" Jáchyme, hod' ho do stroje", ale již v barvě SDH Trnová, kam bylo převedeno. Novou motorovou stříkačku PPS 12 získává sbor 8.7.1969 a 23.6.1976 je z N.P. Prefa Radotín přivezena vyřazená cisterna na přepravu cementu na podvozku Tatra 111. Vozidlo bylo v dezolátním stavu. Během dvou let a tisíci hodin práce hasičů sboru Jí1oviště je předělána na "požárnický speciál" ACS 16 (později CAS12) o nádrži 9m3 vody, čerpadle 1600 1/ min, proudnicovou lafetou a přiměšovačem na pěnidlo. Toto vozidlo je chloubou okrsku a velkou posilou profesionálů ze Řevnic. V roce 1989 je po změně režimu na vozidle doplněn nápis Hasičský sbor Jíloviště a vozidlo je zařazeno do průvodu a výstavy slavnostního hasičského dne na všeobecné výstavě v Praze (této oslavy se zúčastnilo také SDH Mníšek pod Brdy s Pragou RN). V roce 1990 bylo vozidlo prodáno do soukromého vlastnictví.

Další vozidlo přibylo do vozového parku našemu sboru 8.5.1979. Jednalo se o ACS 25 Škoda 706, vyřazenou cisternu MNO z Brna. Zbarvení odpovídalo původnímu majiteli - khaki zelená.

Vozidlo bylo bez vybavení a ve stavu ke generální opravě. Opět díky obětavosti členů našeho Sboru byl možný první výjezd na námětové cvičení již 20.2.1982. Toto vozidlo sloužilo u našeho sboru řadu let. Po této službě bylo převedeno do SDH Tmové, kde slouží dodnes. V roce 1987 slaví sbor 50. let trvání od svého založení. Je dokončena a slavnostně předána přestavěná hasičárna, která nám slouží dodnes.

V řadě ukázek se těšilo pozornosti jednostopé zásahové vozidlo vyrobené členy SDH ( je možné spatřit i dnes na výstavce), Tatra 623 záchranářského týmu Narex, a plovoucí čerpadlo profesionálů z Prahy (doba se mění).

Zakončení roku 1987 je v SDH Jí1oviště neobvykle slavnostní - za přítomnosti pečeného masa, zpěvu, družné zábavy a pěnivého moku, kdy je vítán nový člen - je jím DVS A VIE 31 Libunka, pokřtěna po "kmotřence" Líbě Fatkové. Částečně neprávem nad tímto vozidlem nadáváme, ale protože dobře zvladlo všechny soutěže a kvalitně slouží u požárů, přestože les není její domov. Vozidlo slouží, a je v péči sboru dodnes a jistě jej dnes potkáte.

Vítáme ve sboru další vozidlo. Jedná se o Tatru 148 CAS 32. Vozidlo, o jehož ideálním nasazení v našich lesích, není pochyb. Toto vozidlo prochází v roce 2000 částečnou přestavbou a řadí se do směru úprav těchto vozidel. Přestavbu provádí Hateko Pečky, nátěr členové SDH. Po této úpravě získává vozidlo titul "Mazel", a stává se tak vlajkovou lodí sboru. Od roku 1995 je sbor zařazen do JPO III, což znamená, že nezasahujeme pouze v obci, ale i mimo ni.

V roce 2002, kdy velkou část republiky sužují katastrofické povodně, kupuje obecní úřad pro zásahovou jednotku druhou Tatru 148 CAS 32. Získáváme ji od společnosti STROJPLAST Tachov 14 dní před povodněmi. Během nich byla ve správnou dobu na správném místě. Jméno je jasné, máme "Tachovku". Toto vozidlo bohužel není možné spatřit, protože prochází generální opravou a přestavbou. Věříme, že budeme nadále pokračovat v naší činnosti, ale rádi bychom znali více z naší historie, proto prosíme a žádáme občany, kteří by znali sebemenší informaci z historie SDH Jíloviště nebo hasičské župy Kazín, o možnost podělit se o ni s námi.